Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone z dniem 10 czerwca 2024 r.
Dotyczy pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 roku w Powiecie Nowotarskim.


Tablice